WIELKIE OTWARCIE

214 maja 2019 roku nastąpiła uroczysta inauguracja nowej bazy dydaktycznej CKZiU Grota-Roweckiego 64, która uległa przeobrażeniu i modernizacji. W ramach inwestycji nadbudowano i przebudowano istniejącą infrastrukturę obiektu dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu na potrzeby warsztatów kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej, hotelarskiej i ekonomiczno- reklamowej.

 

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektów, których beneficjentem jest Miasto Sosnowiec, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: projektu inwestycyjnego „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZIU, zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu” i projektu powiązanego „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego”. Powstała infrastruktura edukacyjna wyposażona jest w nowoczesny specjalistyczny sprzęt oraz pomoce naukowe o parametrach odpowiadających najnowszym standardom obowiązującym na rynku usług gastronomiczno- hotelarskich i ekonomiczno- reklamowych.

W uroczystościach inauguracyjnych udział wzięli reprezentanci władz samorządowych, symbolicznego otwarcia „papierowych drzwi” dokonał Prezydent Miasta Sosnowiec Pan Arkadiusz Chęciński. Licznie zgromadzeni goście mogli zobaczyć wszystkie nowe pomieszczenia. W pracowni ekonomiczno- reklamowej można było podpatrzeć jak wygląda kupowanie i sprzedawanie na giełdzie papierów wartościowych, a także jak przebiega praca w agencji reklamowej. Produktem finalnym, upamiętniającym ten wyjątkowy dzień, były koszulki z logo szkoły, które powstały od początku do końca na oczach zwiedzających. Na drugim piętrze, gdzie znajdują się pracownie gastronomiczno- hotelarskie, można było zaplanować wakacje z biurem podróży. Na pierwszym piętrze nastąpiło uroczyste zameldowanie gości i wpisanie do księgi meldunkowej, znajdującej się w recepcji bazy hotelowej. Kolejnym punktem programu było przejście do pomieszczeń kuchennych, gdzie Pan Prezydent został zaproszony do wspólnego gotowania.

Podczas uroczystości inauguracyjnych Dyrektor CKZiU Pani Elżbieta Czernik w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że z powstałej infrastruktury będą korzystać nie tylko uczniowie i nauczyciele CKZiU, ale również osoby ze szkół i placówek województwa śląskiego, a w szerszej perspektywie także z terenu całej Polski. Dodatkowo baza będzie stanowić podstawę utworzenia dużego Ośrodka Egzaminacyjnego z uprawnieniami do organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w ramach kształconych zawodów. Powstała infrastruktura edukacyjna wzmocni system szkolnictwa zawodowego w naszym mieście i regionie, przyczyni się do aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych oraz wpłynie na wzrost ich udziału w zatrudnieniu.

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .